AFTERPAY TILIN JA AFTERPAY OSAMAKSUN LUOTTOEHDOT

Miten voin maksaa ostokseni luotolla?
Voit hakea AfterPay tiliä tai osamaksua yli 50 euron ostokseen, kun olet täyttänyt 18 vuotta. Lisäksi sinulla tulee olla suomalainen sosiaaliturvatunnus, sinulla ei saa olla maksuhäiriömerkintää ja virallisen osoitteen tulee olla muu kuin poste restante. 

AfterPay tilin tai AfterPay osamaksun hakeminen
Voit valita maksutavaksi AfterPay tilin tai AfterPay osamaksun, kun olet saanut laskun tilauksestasi. Valitse maksutapa My AfterPay -palvelussa ja hyväksy luotto- ja osamaksuehdot.  

Lähetämme sinulle automaattisen kuukausittaisen lyhennyksesi tiedot antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kuinka paljon luotto maksaa?
Sinun maksettavaksesi tulevat kulut ja luottokorko. Kuluna on luoton kuukausittainen tilinhoitomaksu.

AfterPay tilin kuukausittainen tilinhoitomaksu on 2,90€. Tilin vuosikorko on 19,50%.

AfterPay osamaksun kuukausittainen laskutuslisä on 2,90€. Vuosikorko on 19,50%.

Todellinen vuosikorko on sekä tilissä että osamaksussa riippuvainen kulloisestakin luoton avoimen kokonaissaldon määrästä. Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu asiakkaan maksettavaksi tulevat luottokustannukset, eli luotolle maksettava korko ja kuukausittainen luotonhoitomaksu (2,90 €):
Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 1 000,00 euron luoton todellinen vuosikorko on 28,73 %. Tällöin maksettava kokonaismäärä on 1 143,55 euroa, josta luottokustannusten osuus on 143,55 euroa.

Tililuotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, pääoman lyhennyksen ja luotonhoitomaksun. Vähimmäiserä määräytyy luoton avoimen kokonaissaldon perusteella:
Avoin saldo    Pienin lyhennys
 50 € - 100 €      10 €
101 € – 150 €    15 €
151 € – 200 €    20 €
201 € – 250 €    25 €
251 € - 300 €    30 €
301 € - 350 €    35 €

Osamaksuratkaisussa luoton lyhennys tapahtuu tasasuurissa erissä. Voit aina halutessasi maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Lyhennysvapaat kuukaudet
Asiakkaalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen jokaista 12 kuukautta kohti. Edellytyksenä on, että asiakas on maksanut vähintään vähimmäiserät neljältä kutakin lyhennysvapaata välittömästi edeltävältä kuukaudelta ja että asiakas ilmoittaa lyhennysvapaasta AfterPay asiakaspalvelulle vähintään kahta viikkoa ennen sen alkamista.

Peruuttamisoikeus 
Voit peruuttaa luottosopimuksen ilmoittamalla siitä AfterPay asiakaspalveluun kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun olet maksanut ensimmäisen maksuerän. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti luotonantajan osoitteeseen. Ilmoituksen on oltava yksilöity ja sisällettävä ainakin asiakkaan nimi ja henkilötunnus, laskuun merkitty asiakasnumero sekä päiväys ja allekirjoitus.

Meillä on oikeus periä luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut käytettävissä, korvauksena luottosopimuksen peruuttamisesta. Meillä on myös oikeus saada korvaus maksuista, joita olemme maksaneet viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta eikä maksuja peruuttamistapauksessa palauteta. Jos et viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palauta AfterPay asiakaspalvelulle luottosopimuksen nojalla saamiasi varoja ja suorita edellä mainittua korvausta, luottosopimuksen peruuttaminen raukeaa.

Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos etäviestintä käyttäen tapahtuva asiointi liittyy olemassa olevaan sopimukseen, jos sopimus täytetään nimenomaisesta pyynnöstäsi ennen peruuttamisajan päättymistä, tai jos asiointi liittyy sopimusmuutoksiin.

Luoton erityinen erääntyminen
Jos maksusuorituksesi on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on meillä oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksesi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen (10) prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi (5) prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon, tai jos sinua on aiemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty, ellet tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Meillä on eräännyttämisoikeus erääntyneen maksun määrästä riippumatta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Emme eräännytä luottoa, jos maksun viivästyminen johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta sinusta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä olisi meille ilmeisen kohtuutonta viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Sinun on viivytyksettä ilmoitettava asiakaspalveluun sinua kohdanneesta suoritusesteestä.

Jos olet antanut meille totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, taikka jos olet muulla tavoin syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, meillä on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, mukaan lukien korot ja muut maksut, neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty sinulle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu jo aiemmin, määräaika on kaksi (2) viikkoa.

Meillä on oikeus eräännyttää luotto kuolemantapauksissa, konkurssiin asetuksen yhteydessä tai jos käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta. 

Viivästyskorko
Jos vähimmäiserää ei makseta viimeistään eräpäivänä, on velvollisuutesi maksaa viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Huomautuslaskulla perittävä huomautuskulu on viisi (5) euroa per muistutus. 

Merkinnän tekeminen luottotietorekisteriin
Meillä on oikeus ilmoittaa tieto maksuhäiriöstäsi luottotietorekisteriin, jos erääntynyt maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun sinulle on lähetetty maksukehoitus, jossa on muistettu mahdollisuudesta saada merkintä maksuhäiriöstä luottotietorekisteriin. 

Tietojen käsittely
Noudatamme Suomen henkilötietolain määräyksiä kaikessa tietojesi käsittelyssä. 

Vahingonkorvausvastuu
Olemme velvollisia korvaamaan ainoastaan omasta laiminlyönnistämme aiheutuneen välittömän vahingon. Korvaamme tällöin ainoastaan sinulle aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Ellet ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkosi rajoittamiseksi, vastaat itse vahingosta tältä osin. Emme vastaa mahdollisista välillisesti aiheutuneista vahingoista. 

Sopimuksen siirtäminen
Meillä on oikeus siirtää luottosopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämällemme kolmannelle osapuolelle, jolla on vastaava oikeus siirtää luottosopimus edelleen.

Tiedonsaanti sopimuksen ehdoista sopimussuhteen aikana
Sopimusehdot on luettavissa My AfterPay -palvelussa. Sopimusehdot ovat lisäksi luettavissa ja tallennettavissa AfterPayn Internet-sivuilla www.afterpay.fi. 

Oikeus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakuntaan
Jos välillämme ei päästä neuvotellen ratkaisuun luottosopimukseen liittyvästä seikasta, voit viedä erimielisyyden kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan suosituksen. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

 

AFTERPAY-SIVUSTON TIETOSUOJALAUSEKE           
 
1.    Yleistä
Arvato Finance vastaa rekisterinpitäjänä ylläpitämänsä AfterPay.fi-verkkosivujen (”AfterPay-sivusto”) kautta kerättävien henkilötietojen käsittelystä. Yksityisyyden suojasi on arvato Financelle ensisijaisen tärkeää. Arvato Finance on sitoutunut suojaamaan AfterPay-sivuston käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 
Tämä tietosuojalauseke kuvaa Arvato Financen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia käytäntöjä sen ylläpitämän AfterPay-sivuston yhteydessä. 
Käyttämällä AfterPay-sivustoa, hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, tallentamisen, käyttämisen, muokkaamisen ja siirtämisen tämän tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa.

2.    Mitä tietoa keräämme? 
Arvato Finance voi kerätä sinusta tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoja sinusta kerätään eri tilanteissa. 
Alle 18-vuotias henkilö ei saa luovuttaa henkilötietojansa Arvato Financelle eikä käyttää AfterPay-sivustoa tai sen toimintoja ilman huoltajansa suostumusta.   

2.1    Arvato Financelle antamasi tiedot
Saatamme kysyä sinulta AfterPay-sivuston eri toimintojen yhteydessä seuraavia tietoja, joita voit halutessasi antaa Arvato Financelle: 
-    Nimi 
-    Osoite 
-    Sähköpostiosoite 
-    Syntymäaika 
-    Puhelinnumero 
-    Pankkiyhteystiedot 
Huomioithan, että jotkin sivuston toiminnallisuuksista saattavat vaatia tiettyjen henkilötietojen antamista toimiakseen.

2.2    AfterPay-sivuston toimintojen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
Saatamme kerätä sinusta ja AfterPay-sivuston käytöstä seuraavia tietoja: 
-    Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. Arvato Financen evästekäytäntö)
-    IP-osoite 
-    Päivämäärä ja aika jolloin vierailit AfterPay-sivustolla
-    Verkkosivu, jolta on siirrytty AfterPay-sivustolle 
-    Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
-    Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
-    Päätelaitteen käyttöjärjestelmä 
Edellä mainittuja, AfterPay-sivuston eri toimintojen käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja kerätään ainoastaan sisäisiä tietojärjestelmän ylläpitoa sekä tilastollisia tarkoituksia varten, eikä tietoja yhdistetä muihin AfterPay-sivuston kautta kerättyihin tietoihin. 

3.    Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 
Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyjä yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten.   

3.1    AfterPay-sivuston toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää AfterPay-sivuston toimintojen toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme AfterPay-sivustosta henkilökohtaisemman, vuorovaikutteisemman ja käyttäjäystävällisemmän. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä AfterPay-sivuston väärinkäytösten ehkäisyyn. Henkilötietojasi voidaan lisäksi käyttää AfterPay-sivuston toimintojen kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen.

3.2    Markkinointi ja asiakasviestintä
Henkilötietojasi voidaan käyttää Arvato Financen palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

4.    Kuka käsittelee henkilötietojasi? 
Arvato Bertelsmann-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti sekä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

5.    Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?  
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6.    Henkilötietojen luovuttaminen
Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, mielipide- tai markkinatutkimusta varten.  
Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

7.    Henkilötietojen suojaaminen 
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Lisäksi ainoastaan niille Arvato Financen työntekijöille, jotka ovat työtehtäviensä perusteella oikeutettuja käsittelemään henkilötietojasi pyyntöösi tai kysymykseesi vastaamiseksi, myönnetään käyttöoikeus henkilötietoihin. 
AfterPay-sivusto voi myös sisältää linkkejä muille sivustoille, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen.

8.    Evästeiden käyttö 
Eväste (engl. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan AfterPay-sivustolla vierailevan käyttäjän selainohjelman välimuistiin. AfterPay-sivustolla käytetään evästeitä sivustoa koskevan tilastotiedon keräämiseen sekä käyttökokemuksen parantamiseksi. 
Mikäli et halua, että evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomioithan, että jotkin sivuston toiminnallisuuksista saattavat vaatia evästeiden sallimista toimiakseen.
Voit halutessasi myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili verkkovierailujesi pohjalta. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

9.    Tietosuojaan liittyvät vaihtoehtosi  

9.1    Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
9.2    Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen 
Sinulla on oikeus tarkastaa Arvato Financen sinusta tallennetut henkilötiedot. Pynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10.    Tietosuojalausekkeen muuttaminen 
Kehitämme AfterPay-sivustoa jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä AfterPay-sivustolla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti. Tiesuojalausekkeen alussa on päiväys, josta ilmenee, milloin lauseketta on viimeksi päivitetty. 

11.    Tietosuojaan liittyvät kysymykset
Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojalausekkeeseen tai AfterPay-sivuston tietosuojaan liittyen, voit lähettää tiedustelut osoitteeseen: 
Arvato Finance
Att: Hans Vikdal
PL 414 
00101 HELSINKI

Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kaikki yhteydenotot kyseiseen asiaan liittyen tulee toimittaa postitse. 

Voit tulostaa palvelun yleiset ehdot tästä
Voit tulostaa tietosuojalausekkeen tästä 

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustokokemusta. Jatkamalla selaamista sivustollamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää